பூ

என் கால் சுவடுகள் மண்ணில் படாதவை
தண்ணீரில் நான் பிறந்ததால்.

1974

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: